Νομικό Blog

Νομικό Blog

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ένα διαζύγιο, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι σύζυγοι, διακρίνεται σε συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο κατ΄αντιδικία. Α.  Συναινετικό Διαζύγιο: Ο γάμος μπορεί να λυθεί με συμφωνία των συζύγων (κατ΄ άρθρο 1441 Αστικού Κώδικα). Εάν υπάρχουν ανήλικα, πρέπει να ρυθμισθεί η επιμέλεια, η διατροφή και η επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία για τα ανήλικα […]

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, τίθενται, πέραν των άλλων θεμάτων, και ζητήματα διατροφής του ανήλικου τέκνου, δεδομένου ότι το ανήλικο δεν διαθέτει περιουσία ή εισοδήματα. Το ανήλικο δικαιούται διατροφής, η οποία προσδιορίζεται στο προσήκον μέτρο και είναι ανάλογη με τις εξατομικευμένες ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, λαμβανομένων σοβαρά […]

ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ

Συναντάται, αρκετές φορές, το ίδιο το ανήλικο να δυσανασχετεί και να μην δέχεται να επικοινωνήσει με το γονέα του, αν και ο γονέας που διαμένει με το ανήλικο δεν παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας. Αυτές οι υποθέσεις, στην πλειονότητα τους, εισάγονται στα Δικαστήρια, με τον ισχυρισμό ότι «δεν με αφήνει να δω το παιδί […]

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Η γονική μέριμνα προσδιορίζεται από τις τρεις λειτουργίες της, δηλαδή: Α) την επιμέλεια, Β) τη διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου και Γ) την εκπροσώπηση του ανήλικου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Η επιμέλεια είναι η σημαντικότερη από τις τρεις ως άνω λειτουργίες της γονικής μέριμνας, […]

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ

Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης. Στην περίπτωση, όμως, που ο κληρονόμος επιθυμεί να αποποιηθεί την επαγόμενη σε αυτόν κληρονομιά, υπάρχει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την επαγωγή της κληρονομιάς (ή προθεσμία ενός έτους σε περίπτωση που είτε ο κληρονομούμενος διέμενε στο εξωτερικό είτε […]

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Όταν υπάρχει θάνατος χωρίς να έχει συνταχθεί διαθήκη, τότε γίνεται λόγος για εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, (άρθρα 1813-1824 του Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή, η συγγένεια καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, το δικαίωμα των κληρονόμων στην κληρονομιά. Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει έξι (6) «τάξεις», με τις οποίες προβλέπεται η σειρά των κληρονόμων στην κληρονομιά. Στην πρώτη τάξη καλούνται […]

ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην ελληνική έννομη τάξη έχουν θεσπισθεί τρεις τύποι διαθηκών: Α.   Η ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία γράφεται «από το χέρι» του κληρονομούμενου (*), χρονολογείται, φέρει στο τέλος του κειμένου της την υπογραφή του και η γνησιότητα της αποδεικνύεται με μάρτυρες. Β.  Η δημόσια διαθήκη, η οποία είναι η ασφαλέστερη μορφή διαθήκης, διότι συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου, […]

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ζητήματα εγκυρότητας μίας διαθήκης δημιουργούνται, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις, όταν αμφισβητείται η γνησιότητα του γραφικού χαρακτήρα και της υπογραφής του διαθέτη ή όταν ο διαθέτης ήταν ανίκανος για τη σύνταξη (πχ δεν ήταν εγγράματος, βρισκόταν υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση, έπασχε από ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή ήταν ανήλικος). Η δήλωση για την […]

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

Με το προκείμενο ζήτημα ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Άρειος Πάγος, ο οποίος εξέδωσε την υπ΄αριθμό 163/2020 απόφαση του. Σύμφωνα με το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης, οι ενάγουσες μοιράζονται το ίδιο ακίνητο με τους εναγόμενους συγγενείς τους, οι οποίοι κατοικούν στο εμπρόσθιο τμήμα του. Λόγω του διαχωρισμού του ακινήτου, οι ενάγουσες χρησιμοποιούν κοινή δίοδο, […]

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει το μίσθωμα που συμφωνήθηκε, τότε ο εκμισθωτής έχει δυνατότητα: Α) Να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης.  Το άρθρο 597 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση […]

ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ

Δεδομένης της συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων, τα Δικαστήρια έχουν αντιμετωπίσει περιπτώσεις, κατά τις οποίες το κατοικίδιο διέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη – κατόχου του και επιτέθηκε σε κάποιον τρίτο, προξενώντας σωματικές βλάβες. Νομοθετικά, έχει ορισθεί ότι όποιος κατέχει δεσποζόμενο ζώο έχει την υποχρέωση για τη φύλαξη και την εποπτεία του, με σκοπό […]

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ

    Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, είτε έχουν προκληθεί υλικές ζημίες είτε σωματικές βλάβες, είναι απαραίτητο ο εμπλεκόμενος να προβεί στις εξής ενέργειες: Ενημερωτική κλήση στα αρμόδια αστυνομικά όργανα για την επιτόπια καταγραφή του τροχαίου ατυχήματος και των συνθηκών του. Καταγραφή των στοιχείων του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος και του οδηγού του. Συλλογή των […]