- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΤΡΟΧΑΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ

    Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, είτε έχουν προκληθεί υλικές ζημίες είτε σωματικές βλάβες, είναι απαραίτητο ο εμπλεκόμενος να προβεί στις εξής ενέργειες:

  • Ενημερωτική κλήση στα αρμόδια αστυνομικά όργανα για την επιτόπια καταγραφή του τροχαίου ατυχήματος και των συνθηκών του.
  • Καταγραφή των στοιχείων του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος και του οδηγού του.
  • Συλλογή των στοιχείων τυχόν αυτοπτών μαρτύρων.
  • Φωτογραφική αποτύπωση του συμβάντος των συνθηκών αυτού και σημείων προσκρούσεως των οχημάτων.
  • Επιβεβαίωση της ορθής αναφοράς των συνθηκών του ατυχήματος, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.
  • Δήλωση στα αρμόδια αστυνομικά όργανα ακόμη και του πλέον μικρού τραυματισμού.
  • Επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρία και τον Δικηγόρο.