Δικηγόροι

Άντα Λαμπάκη

Η Άντα Λαμπάκη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009, μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων από το έτος 2016…

Ανδρέας Βαγενάς

Ο Ανδρέας Βαγενάς είναι Ασκούμενος Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικευμένος στο Οικονομικό Δίκαιο & στο Δίκαιο Επιχειρήσεων …