Ανδρέας Βαγενάς

4234234 1 - Ανδρέας Βαγενάς
  • Ασκούμενος Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

  • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

  • Ειδικευμένος στο Οικονομικό Δίκαιο & στο Δίκαιο Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης).

  • Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  • Πτυχιούχος Αγγλικής.