Άντα Λαμπάκη

600700 - Άντα Λαμπάκη
  • Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.
  • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί της Βασικής, καθώς και Οικογενειακής, Τραπεζικής και Ιατρικής Διαμεσολάβησης.
  • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Ειδικευμένη στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης).
  • Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Μέλος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.
  • Νομική Σύμβουλος σε εμπορικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
  • Αρθρογράφος σε νομικά περιοδικά, για ζητήματα της νομικής επικαιρότητας.
  • Πτυχιούχος Αγγλικής, Γαλλικής και Ρωσικής Γλώσσας.